Đăng ký xe máy thi công

Để sở hữu xe máy thi công, các chủ xe, cơ quan, công ty phải Đăng ký xe máy thi công, sang tên đổi chủ, thủ tục chuyển đổi sang tên đổi chủ, mua bán ký gửi,… hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

Bước 3:

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố theo bước sau:

– Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ);

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;

– Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán liên quan;

– Hồ sơ Hải quan theo qui định (đối với xe máy nhập khẩu) hoặc bản chính Phiếu chứng nhận chất lượng xuất xưởng (đối với xe máy lắp ráp trong nước);

– Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đã nhận dạng xong)

– Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC : Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số

– Lệ phí: 150.000 đồng/xe/lần đăng ký.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Nhận dạng kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính ( theo qui định ) và các chứng từ mua bán, hồ sơ hải quan liên quan.

+ Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chánh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

Bước 3:

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thành phố, theo bước sau:

– Công dân đến nhận kết quả phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;

– Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến quyền sơ hữu xe máy của chủ sở hữu, có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Bản sao Chứng chỉ kiểm định xe máy chuyên dùng;

– Bản sao chứng từ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về quyền sở hữu xe máy chuyên dùng;

– Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đã nhận dạng xong)

– Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số

– Lệ phí: 150.000 đ/xe/lần đăng ký.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

+ Bản cam kết về quyền sở hữu xe máy chuyên dùng

+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán, các hồ sơ có liên quan.

+ Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.

+ Cam kết không sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký vào mục đích mua bán, cho tặng, thế chấp, cầm cố trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

Bước 3:

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thanh phố, theo bước sau:

– Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;

– Hóa đơn tài chính hoặc Giấy chuyển nhượng , Hợp đồng mua bán theo qui định của pháp luật;

– Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã cấp;

– Nếu từ các Tỉnh khác chuyển vùng về cần bổ sung thêm :

– Phiếu sang tên di chuyển xe máy chuyên dùng (do cơ quan đăng ký xe máy chuyên dùng trước đây cấp);

– Hồ sơ đăng ký cấp biển số lần đầu;

– Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và nhận dạng xong)

– Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số

– Lệ phí: 150.000 đồng/xe/lần đăng ký.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).

+ Giấy mua bán, cho tặng xe máy chuyên dùng

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán, các hồ sơ có liên quan. Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

Bước 3:

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thanh phố, theo bước sau:

– Công dân đến nhận kết quả phải nộp Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;

– Hóa đơn tài chính hoặc Giấy chuyển nhượng , Hợp đồng mua bán theo qui định của pháp luật;

– Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã cấp;

– Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân); hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đã nhận dạng xong)

– Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thành phố.

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng

– Lệ phí: 30.000 đồng/ xe / lần đăng ký

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).

+ Giấy mua bán, cho tặng Xxe máy chuyên dùng

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, Hóa đơn tài chính (theo qui định) và các chứng từ mua bán, các hồ sơ có liên quan.

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định, hẹn ngày đi kiểm tra nhận dạng xe máy chuyên dùng.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

Bước 3:

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thành phố, theo bước sau:

– Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng;

– Tờ cớ mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định;

– Bản cam kết của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Xuất trình hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân), hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy giới thiệu đến làm thủ tục (nếu là tổ chức).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và nhận dạng xong)

– Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng

– Lệ phí: 30.000 đồng/ xe / lần đăng ký (Biển số: 120.000đ).

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.

+ Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (do cán bộ kiểm tra lập).

+ Bản cam kết chủ sở hữu xe máy chuyên dùng, có xác nhận của chính quyền địa phương.

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

+ Nhận dạng kiểm tra xe máy chuyên dùng phải đúng như Tờ khai, hồ sơ đăng ký trước đây được lưu giữ.

+ Xe máy chuyên dùng phải đang trong tình trạng hoạt động tốt, đủ các tính năng kỹ thuật.

+ Cam kết không sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký vào mục đích mua bán, cho tặng, thế chấp, cầm cố trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:

+ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời và đóng lệ phí tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thành phố theo bước sau:

– Công dân đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai cấp đăng ký, biển số tạm thời

– Tờ khai Hải quan (đối với xe máy nhập khẩu) hoặc Hóa đơn mua bán hoặc Phiếu chứng nhận chất lượng xuất xưởng (đối với xe máy lắp ráp trong nước).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết : 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và nhận dạng xong)

– Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh.

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời và biển số

– Lệ phí: 50.000đồng/giấy và Biển số.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Xuất trình hộ khẩu thường trú (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tổ chức).

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.

7. Thủ tục: Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng

– Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:

+ Nhận Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng tại Phòng Vận tải – ATGT, Sở Giao thông vận tải tỉnh, Thành phố theo bước sau:

– Công dân đến nhận Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng phải nộp trả Giấy hẹn (được nhận khi nộp hồ sơ).

– Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết.

+ Thời gian trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ buổi sáng và từ 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Giấy khai sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng.

– Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp.

– Bộ biển số xe máy chuyên dùng đã cấp trước đây.

– Hợp đồng mua bán xe máy chuyên dùng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết : 02 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

– Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân, Tổ chức

– Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Giao thông vận tải tỉnh

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu sang tên, di chuyển xe máy chuyên dùng và toàn bộ hồ sơ gốc.

– Lệ phí: không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

– Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: không

– Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT.